ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 -          Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών το 1985.

-          Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής (1985-1989) .

-          Εξειδίκευση στα αντικείμενα της Μαστογραφίας και της  Υπερηχογραφίας 

      (διαγνωστικής και επεμβατικής) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

-          Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (1994 ) με άριστα.

-          Σύμβουλος ύλης του περιοδικού της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας για τον τομές Γυναικολογικής Ακτινολογίας – Μαστού από το 1990-1999

-          Διευθυντής Ακτινολογίας, Μαστογραφίας και Υπερηχογραφίας  EUROMEDICA   από το 1990

-          Ιδρυτικό στέλεχος και  υπεύθυνος απεικονίσεων μαστού  «ΔΕΛΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗ»

-          Ειδίκευση στις εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών στα συστήματα απεικόνισης (συστήματα αυτόματης διάγνωσης, ψηφιακή απεικόνιση, μεταφορά εικόνας, τηλεδιάγνωση, εκπαίδευση από απόσταση)

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εγκατάσταση του 1ου στερεοτακτικού συστήματος εντοπισμού και παρακέντησης αψηλάφητων αλλοιώσεων στο μαστό (1990)

Εγκατάσταση του 1ου ολοκληρωμάνου συστήματος ψηφιακών μαστογραφιών (CR) στην Ελλάδα (2003)

Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ψηφιακών ακτινογραφιών από το 2003

Στο υπό την διεύθυνσή μου τμήμα (Μεσογείων 2-4) διενεργούνται ετησίως από το 1990

8000 μαστογραφίες

2000 υπερηχογραφήματα μαστών

5000 άλλες ακτινολογικές εξετάσεις

10000 υπερηχογραφήματα άλλων οργάνων και Triplex  αγγείων

100 στερεοτακτικοί εντοπισμοί μαστού

50 στερεοτακτικά FNAC / CB

200 υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες παροχετεύσεις κύστεων μαστού και βιοψίες ογκιδίων μαστού

350 υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες παρακεντήσεις θυρεοειδούς και άλλων επιφανειακών οργάνων (λεμφαδένων, ογκιδίων υποδορίου ιστού κλπ)

Συνεργασία σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο με

την κλινική μαστού  «Ελενα Βενιζέλου»

την κλινική μαστού «Αλεξάνδρα»

την κλινική μαστού «Αγ. Σάββα»

την Παν. Γυναικολογική κλινική «Αλεξάνδρα»

το Ογκολογικό τμήμα «Αλεξάνδρα»

την έδρα Ακτινολογίας Παν. Κρήτης

την έδρα Χειρουργικής Ογκολογίας Παν. Κρήτης

την έδρα Ιατρικής Εικόνας ΤΕΙ Αθηνών

την έδρα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Παν. Αθηνών

EΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σταθερή και συνεχής συνεργασία με το τμήμα Ιατρικής εικόνας των ΤΕΙ Αθηνών (καθ. Διον. Κάβουρας) σε θέματα ανάλυσης και επεξεργασίας ιατρικής εικόνας (εκπαίδευση φοιτητών , εκπόνηση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών) , παραγωγή αλγορίθμων και πρωτοκόλλων επεξεργασίας ιατρικής εικόνας (ακτινολογικής, μαστογραφικής, υπερηχογραφικής) που έχουν δημοσιευθεί σε πολλά ιατρικά περιοδικά

Συνεργασία με το τμήμα Ιατρικής Φυσικής των ΤΕΙ Αθηνών (καθ. Ι.Κανδαράκης) σε θέματα μελέτης και εφαρμογής νένων υλικών για χρήση σε ενισχυτικές πινακίδες στις διάφορες Ακτινολογικές Μεθόδους

Εκπόνιση διδιακτορικής διατριβής του κ. Τσαντή Σταύρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών στην ανάλυση με Η/Υ υπερηχογραφικών εικόνων όζων θυρεοειδούς και σύγκριση των αποτελεσμάτων με κυτταρολογική εξέταση μετά από παρακέντηση με λεπτή βελόνα

Συνεργασία με την σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Παν. Αθηνών (καθ Σ.Θεοδωρίδης) για την εκπόνιση δύο διατριβών (Χ.Γεωργίου – Μιχ. Μαυροφοράκη) που σχετίζονται με τεχνικές ανάλυσης μαστογραφικής εικόνας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Ιδρυτικό μέλος, μέλος ΔΣ, Ταμίας και Πρόεδρος του φιλανθρωπικού συλλόγου «Φίλοι της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας και του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των γυναικών με καρκίνο του μαστού Έλλη Λαμπέτη»

Διενέργεια σεμιναρών προς τον γενικό πληθυσμό και προς νοσηλεύτριες για τον καρκίνο του μαστού και συγκεκριμένα την επιδημιολογία , την μαστογραφία, το υπερηχογράφημα, την μαγνητική τομογραφία και τις επεμβατικές πράξεις στον μαστό

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.   Νοσοκομείο Παίδων Α. Κυριακού (1985)  . Εκπαίδευση στην Παιδιατρική 

      Ακτινολογία και Παιδιατρική Υπερηχογραφία.

2.   Νοσοκομείο Παίδων Α. Σοφία (1986).  Εκπαίδευση στην Παιδιατρική

      Υπερηχογραφία.

3.   Νοσοκομείο Αλεξάνδρα (1986-1989). Εκπαίδευση στην Ακτινολογία,

      Υπερηχογραφία, Μαστογραφία.

4.   251 Γ.Ν.Αεροπορίας (Ιανουάριος - Ιούνιος 1989). Εκπαίδευση στην Αξονική

      τομογραφία.

5.   Νοσοκομείο Αλεξάνδρα (1992-1993). Πανεπιστημιακή Κλινική Μαστού.

      Εκπαίδευση στην Κλινική Μαστολογία.

6.   251 Γ.Ν.Αεροπορίας (Φεβρουάριος - Μάιος 1994). Τμήμα Υπερηχογραφίας.

      Εκπαίδευση στην έγχρωμη Doppler Υπερηχογραφία αγγείων και σώματος.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

1.   Guys Hospital , London, U.K. (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1986).

      Τμήμα  Ακτινολογίας και Υπερηχογραφίας. 

       Εκπαίδευση στην Υπερηχογραφία.

2.       Albert - Ludwigs Universitat, Freiburg , Germany (Ιούνιος - Σεπτέμβριος  

       1989).

      Τμήμα Γυναικολογικής Ακτινολογίας.

       Εκπαίδευση στην Μαστογραφία , την Υπερηχογραφία των μαστών και στις 

       επεμβατικές τεχνικές στον μαστό.

3.    Μiddlessex Hospital, London, U.K. (Μάιος - Οκτώβριος 1992).

       Τμήμα Υπερηχογραφίας.

       Εκπαίδευση στην διαγνωστική και επεμβατική Υπερηχογραφία.

4.        Teaching course “ Correlative Mammography Pathology “ Senologic

       International Society , Αθήνα Ιούνιος  1993

5.    Middlessex Hospital, London, U.K. (Μάιος – Οκτώβριος 1994)

Τμήμα Υπερηχογραφίας.

Εκπαίδευση στην επεμβατική Υπερηχογραφία και στην Υπερηχογραφία των Αγγείων

6.    Ακτινολογία Μυοσκελετικού Συστήματος (Μάιος 1995), Oslo , Norway.

7.    Σκιαγραφικά μέσα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας (Μάρτιος 1996), 

       Berlin, Germany

8.    Υπερηχογραφία Μυοσκελετικού συστήματος (Σεπτέμβριος 1997), Rapallo,

       Italy.

9.    Σκιαγραφικά μέσα υπερηχογραφίας (Ιούνιος 1998), Berlin, Germany.

10.   Πολλά διεθνή συνέδρια (RSNA, ECR κλπ)

11.  Σεμινάριο Υπερηχογραφίας και επεμβατικής υπερηχογραφίας στον Μαστό  

      Salzburg Ιούνιος 2005 International Academy of Medical Ultrasound

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

Θέμα  :  " Μελέτη μαστογραφικών αλλοιώσεων σε ασθενείς με μερική μαστεκτομή και ακτινική θεραπεία γιά πρωτοπαθή καρκίνο μαστού. Αναγνώριση αποτελεσμάτων της θεραπείας και αναζήτηση τοπικής υποτροπής".

Μελετήθηκαν 200 ασθενείς και παρακολουθήθηκαν με μαστογραφία

Εκπόνηση :  1988-1994.

Φορέας : Α' Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθηγητής : Δ. Αραβαντινός.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

1985                      Νοσοκομείο Παίδων Α. Κυριακού (Ιατρός, Ακτινολογικό Τμήμα)

1986-1989             Νοσοκομείο Αλεξάνδρα  (Ιατρός, Ακτινολογικό Τμήμα)

1990-1992            Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) (Επιμελητής Ακτινολογικού

                             κατά την διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας)

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Υπεύθυνος τμήματος Υπερηχογραφίας Αγγείων Μαιευτηρίου

ΜΗΤΕΡΑ

Διευθυντής τμήματος Απεικονίσεων Μαστού Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ

Συμμετοχή ως διαγνωστού στα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου της Ελληνικής Ογκολογικής Εταρείας

1990- σήμερα         Διευθυντής Ακτινολογίας Euromedica Πύργου Αθηνών

1994- 2002         Επιστημονικός Υπεύθυνος Euromedica Aγ. Παρασκευής    

                          (Τμήματα ακτινολογικό , υπερηχογραφίας, μαστογραφίας,

                           Αξονικής Τομογραφίας)

Επιστημονικός Υπεύθυνος Ακτινολογικού Θεραπευτικής κλινικής  Αθηνών (Λ.Συγγρού , ιδιοκτησίας EUROMEDICA)

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1. Μέλος Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας από το 1985

2. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής περιοδικού Ελληνικής Ακτινολογίας γιά θέματα     

    Γυναικολογικής Ακτινολογίας και Μαστού από το 1990 -1999

3. Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας από το 1990

4. Μέλος Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου Μαστογραφίας της Ελληνικής Εταιρείας

    Μαστολογίας από το 1993

5. Μέλος Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας από το 1995

6.      Μέλος Ευρωπαικού προγράμματος μαζικού πληθυσμιακού μαστογραφικού 

      ελέγχου " Η Ευρώπη κατά του καρκίνου" (1995-1997)

7.  Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοπροστασίας από το 1990

8. Μέλος της Εταιρείας Συνεργασία για την Μέριμνα  Γυναικών με Καρκίνο Μαστού

9. Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου ΣΟΥΖΑΝ ΚΟΜΕΝ για την πρόληψη του καρκίνου  

    του μαστού

10. Μέλος της American Association for the Advancement of Science

11. Mέλος του Publication Board Whos Who in Medicine and Healthcare

12. Μέλος της Ευρωπαικής Ακτινολογικής Εταιρείας

13. Mέλος του εκπαιδευτικού δικτύου υπερηχογραφίας US-Net

14. Μέλος της European Society of Breast Imaging

15. Μέλος επιτροπής ποιοτικού ελέγχου της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας

16.  Μέλος του American College of Radiology

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

23/1/1988  Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Ακτινολογικής Εταιρείας.

                   " Γυναικολογική Ακτινολογία " : US εκτίμηση συγγενών ανωμαλιών.

1990-1992  Πλήρης συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες ειδικευομένων

                    ιατρών του Ακτινολογικού τμήματος του 251 Γ.Ν. Αεροπορίας.

15/5/1993  Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Στρογγύλη Τράπεζα :

                   "Αντικρουόμενες απόψεις στον καρκίνο του μαστού. Η άποψη του       

                   Διαγνωστή".

1/10/1993  Συμπόσιο Πανεπιστημίου Κρήτης « Η Χειρουργική Ογκολογία σήμερα –

                  Ο καρκίνος Μαστού»  με θέμα «Διαγνωστική προσέγγιση των 

                  παθήσεων του μαστού» . Υπεύθυνος σεμιναρίου καθηγητής 

                  Χειρουργικής Δ.Τσιφτσής.

22/11/1994 Επιστημονική ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας : 

                   "Τεχνικές εντοπισμού μαστογραφικών ανωμαλιών".

12/11/1995 Πανελλήνιο Συνέδριο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.

                   Στρογγύλη τράπεζα : "Καρκίνος του Μαστού".

22/1/1997  Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

                   "Επεμβατικές τεχνικές στον μαστό ".

11/10/1997 Μετεκπαιδευτική ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας και

                   Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

                   "Κλινικά λανθάνουσες βλάβες μαστού - Διερευνητική προσέγγιση 

                   αυτών".

17/2/1998  Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

                   "Μαστογραφικά και υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες επεμβατικές 

                   πράξεις στον μαστό ".

17/2/2000  Διημερίδα Κλινικής Μαστού Α’ Παν.Γυναικολογικής Κλινικής     

                   Παν.Αθηνών “ Ποιοτικός έλεγχος στην Διαγνωστική των 

                   προβλημάτων του Μαστού”

22/3/2000  Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

“ Οι απεικονιστικές μέθοδοι στον έλεγχο των αψηλάφητων αλλοιώσεων των μαστών – Μαστογραφία , υπερηχογραφία, μαγνητική τομογραφία”

17/3/2000  Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας

Στρογγύλη τράπεζα “ Οι απεικονιστικές μέθοδοι στην κατευθυνόμενη FNAC  και CORE BIOPSY στις αψηλάφητες αλλοιώσεις των μαστών”

19/10/2000 Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο

                   Refresher course : Μαστός

                   Βιοψίες μαστού

10/ 2000 Συμμετοχή ως εκπαιδευτού στα Επιστημονικά Σεμινάρια της Εταιρείας

               Συνεργασία για την Μέριμνα Γυναικών με Καρκίνο Μαστού (Αθήνα, Ρόδος )

2/2001    Συμμετοχή ως εκπαιδευτού στα Σεμινάρια  της ϊδιας Εταιρείας στην

               Πάτρα  2000  

 2001  Συμμετοχή ως εκπαιδευτού στα Σεμινάρια της  Εταιρείας ΣΟΥΖΑΝ 

                  ΚΟΜΕΝ για την ενημέρωση γυναικών για τον καρκίνο του μαστού σε

                  γενικούς γιατρούς και νοσηλεύτριες

31/3/2001 Επιμορφωτικά σεμινάρια Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας με θέμα

     «Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση καρκίνου μαστού σε αρχικά 

      στάδια»

5-6/6/2001 Σεμινάριο ΣΟΥΖΑΝ ΚΟΜΕΝ για νοσηλεύτριες

9-10/6/2001 Σεμινάριο ΣΟΥΖΑΝ ΚΟΜΕΝ για γενικούς γιατρούς:

      α) Υπέρηχοι και Μαγνητική Μαστογραφία

       β) Τεχνικές εντόπισης υποκλινικών αλλοιώσεων

8/7/2001   Yπεύθυνος διοργάνωσης σεμιναρίου Υπερηχογραφίας με αντικείμενο 

                 "Γυναικολογικά όργανα - Μαστός" στα πλαίσια του δικτύου US-Net .  

                  Λαύριο

1-3/11/2001 Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας , Ιωάννινα :

      " Κατευθυνόμενες επεμβατικές τεχνικές στον μαστό"

15-17/2/2002  Σεμινάριο «Διλλήματα και αντιθέσεις στην αντιμετώπιση του

                   καρκίνου του μαστού» :  Screening μαστογραφία – Aθήνα

20/1/2004    Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Πυρηνική Ιατρική « Καθοδηγούμενες

                    θεραπευτικές εφαρμογές στους όγκους του ήπατος : εμβολισμός –

                    χημειοεμβολισμός – RF ablation

13-15 /2 /2004 Διλλήματα και αντιθέσεις στον καρκίνο του μαστού : Aντιπαράθεση

               Απεικόνιση  Μαστού – Μαστογραφία ( Αμφιθέατρο Νοσοκ. ΙΑΣΩ)

28/4/2004   Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας Παν. Κρήτης

                    « Καθοδηγούμενες επεμβατικές τεχνικές στον μαστό»

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Η μαστογραφία στην κλινική πράξη  .  

    Ν.Δημητρόπουλος, Α.Κεραμόπουλος . Eκδοτικός οίκος Γ.Παρισιάνου , 

    Φεβρουάριος 2000.

2. Μετάφραση, επιμέλεια  Atlas of Radiographic positioning (Μoller). Εκδοτικός Οίκος     Παρισιάνου ,   2003

3. Μετάφραση , επιμέλεια του κεφαλαίου 16 (Μαστός) του Current Therapeutics 2001-2002 , Εκδοτικός οίκος Παρισιάνου.

4. Διαγνωστική και επεμβατική υπερηχογραφία μαστού. 

    Ν.Δημητρόπουλος- Μ.Ιωαννίδου  (υπό συγγραφή) 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συνεργασία του Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας της EUROMEDICA

                       Αγ. Παρασκευής με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και με Πανεπιστήμια 

                       της Ιταλίας, στα πλαίσια Ευρωπαικού ερευνητικού προγράμματος με 

                       θέμα «Μετρήσεις της Δόσης Ασθενών ως Συνάρτηση της Ποιότητος

                       Απεικόνισης σε Αξονικές Τομογραφίες».

Eλληνικός και Αμερικανικός σύνδεσμος Σ.ΚΟΜΕΝ.  Ποιοτικός έλεγχος 

                       σε εργαστήρια Μαστογραφίας σε ιδιωτικά και κρατικά τμήματα

                       μαστογραφίας

2003- 2006 Συμμετοχή με το ΤΕΙ αθηνών στα ερευνητικά προγράμματα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ με τρείς εργασίες σε εξέλιξη:

Ανάλυση εικόνας υπερηχογραφημάτων θυρεοειδούς και συσχέτιση των ευρημάτων με αποτελέσματα κυτταρολογικής εξέτασης όζων , μετά από καθοδηγούμενη παρακέντηση με λεπτή βελόνα

Εφαρμογές νέων υλικών σε ενισχυτικές πινακίδες για ακτινολογικές μεθόδους

Ανάπτυξη λογισμικού για υπολογιστική αξονική ψηφιακή μαστογραφία

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.   Ο υπερηχογραφικός έλεγχος των παιδιών με νεοπλασματικές νόσους .  

      Μ.ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

      Συνέδριο Νεώτερων Απεικονιστικών Μεθόδων , Αθήνα 1986

2.   Υπερηχογραφική εκτίμηση της νεφρικής συμμετοχής στην οζώδη σκλήρυνση

      Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Θ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

      Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο , Πάτρα 1987

3.   Ο υπερηχογραφικός έλεγχος της κύστης χοληδόχου πόρου

      Θ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Λ.ΓΚΙΖΑ

      Πανελλήνιο Παιδοχειρουργικό Συνέδριο, Ρόδος 1987

4.   Υπερηχογραφική εμφάνιση της κυστικής νόσου του νεφρού

      Θ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

      Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο , Ιωάννινα 1988

6.   Μαστογραφικά ευρήματα μετά ογκεκτομή και ακτινική θεραπεία σε 

      πρωτοπαθή καρκίνο μαστού.

      Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α.ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Π.ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ,

      Δ.ΜΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ, Α.ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

      Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1988

7.   Ακτινολογική και αιμοδυναμική συσχέτιση  της μεγαλοκαρδίας σε ασθενείς με

      στεφανιαία νόσο.

      Γ.ΚΩΤΟΥΛΑΣ, Γ.ΒΥΣΣΟΥΛΗΣ, Ε.ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, Γ.ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ,

      Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ, Π.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ

      Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο , Θεσσαλονίκη 1988

10.  Η συμβολή της απλής ακτινογραφίας θώρακος, στην αναγνώριση

       μετακτινικών καταγμάτων πλευρών σε ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο 

       μαστού

       Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΚΩΤΟΥΛΑΣ, Κ.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,  

      A.ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,   Γ.ΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

       Πανελλήνιο Συμπόσιο Απεικόνισης, Αθήνα 1989

11.   Η αξία της μαστογραφίας στην διάγνωση του νεναικού καρκίνου μαστού

       Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΚΩΤΟΥΛΑΣ, Ο.ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ, Μ.ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ,

       Γ.ΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

       Πανελλήνιο Συνέδριο Νεώτερων Μεθόδων Απεικόνισης, Αθήνα 1989

12.  Η σχέση του παρεγχυματικού τύπου μαστού με την συχνότητα εμφάνισης 

       καρκίνου μαστού

       Γ.ΚΩΤΟΥΛΑΣ, Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

       Πανελλήνιο Συνέδριο Νεώτερων Μεθόδων Απεικόνισης , Αθήνα 1989

13.  Η συμβολή της baseline μαστογραφίας σε γυναίκες άνω των 40 ετών στην

      ανακάλυψη μη ψηλαφητών αλλοιώσεων

      Γ.ΚΩΤΟΥΛΑΣ, Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

14. Στερεοτακτική εντόπιση και παρακέντηση με λεπτή βελόνα αψηλάφητων 

      αλλοιώσεων μαστού. Η τεχνική.

      Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

      Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο , Αθήνα 1990

15.  Αξιολόγηση της ασυμμετρίας του μαζικού αδένα ως μαστογραφικού σημείου

       κακοηθείας

       Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η.ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ

       Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1990

16.  Η παρουσία άμορφων αποτιτανώσεων σε μαστό που έχει υποστεί μερική

       μαστεκτομή και ακτινική θεραπεία. Η αξιολόγησή τους ως σημείου τοπικής

       υποτροπής

       Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α.ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

       Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1990

17.  Διηθητικό λοβιδιακό καρκίνωμα μαστού. Μαστογραφική απεικόνιση

       Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

       Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο , Αθήνα 1990

18.  Η αξιολόγηση ύποπτων μαστογραφικών ευρημάτων με εντοπιστικές λήψεις

       Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η.ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ

       Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1990

19.  Μαστογραφική απεικόνιση της τοπικής υποτροπής σε ασθενείς με μερική

       μαστεκτομή και ακτινική θεραπεία

       Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

       Πανελλήνιο Μαστολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1990

20.  Στερεοτακτικός εντοπισμός με συρμάτινο άγγιστρο αψηλαφητων

       αλλοιώσεων. Σφάλματα τεχνικής

       Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

       Πανελλήνιο Μαστολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1990

21.   Προεγχειρητικός στερεοτακτικός εντοπισμός και ιστολογική διάγνωση 

        αψηλάφητων αλλοιώσεων

        Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α.ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

        Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογίας, Ιωάννινα 1991

22.   Στερεοτακτική παρακέντηση και λήψη υλικού γιά κυτταρολογική εξέταση από

        αψηλάφητες αλλοιώσεις

        Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

        Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας , Θεσσαλονίκη 1993

23.  Τρισδιάστατη ανακατασκευή και απεικόνιση αγγείων από δύο προβολικές 

       εικόνες αγγεογραφίες ακτίνων Χ

ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ Δ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν

Πανελλήνιο Ακτινολογικό συνέδριο , Αθήνα 2000

24. Καταστολή θορύβου στιγμάτων σε υπερηχογραφικές εικόνες με τη χρήση χωρικά

       μεταβαλλόμενων μη γραμμικών φίλτρων

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ν, ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ν, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν

        Πανελλήνιο Ακτινολογικό συνέδριο , Αθήνα 2000

25.Χαρακτηρισμός νεοπλασμάτων στη μαστογραφία από το σχήμα της παρυφής με

       χρήση νευρωνικών δικτύων

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ Δ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν

        Πανελλήνιο Ακτινολογικό συνέδριο , Αθήνα 2000

26.Σπάνιοι όγκοι μαστού

Γ.ΛΟΥΗΣ, Κ.ΑΜΠΕΛΑ, Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας , Αθήνα 2000

27.Η σημασία των διηθημένων λεμφαδένων στην επιβίωση των γυναικών με καρκίνο

       μαστού

Α.ΛΟΥΒΡΟΥ, Γ.ΙΑΤΡΑΚΗΣ, Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας , Αθήνα 2000

28.Τ1α και Τ1β όγκοι μαστού. Κλινική πορεία και επιβίωση.

Κ.ΑΜΠΕΛΑ, Α.ΛΟΥΒΡΟΥ, Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας , Αθήνα 2000

29.Πειραματική μελέτη του φωσφόρου YAG:Ce για εφαρμογές σε ανιχνευτές

       συστημάτων ιατρικής απεικόνισης

       ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘ., ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡ., ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ Δ., 

       ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν

       13ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας – Αλεξανδρούπολη 2003

      (ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.   Mammographic appearence of breast cancer in patients under 35.

      Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ο.ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ, Κ.ΑΜΠΕΛΑ, Α.ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, 

      Γ.ΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

      Πανευρωπαικό Συνέδριο Μαστολογίας, Αθήνα 1988

2.   Mammographic  findings after lumpectomy and irradiation treatment for primary breast cancer

      Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΚΩΤΟΥΛΑΣ, Α.ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, 

      Γ.ΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

      Παγκόσμιο Ακτινολογικό Συνέδριο , Παρίσι 1989

3.   Correlation of radiologic and hemodynamic cardiomegaly in patients with

      coronary artery disease

       Γ.ΚΩΤΟΥΛΑΣ, Γ.ΒΥΣΣΟΥΛΗΣ, Ε.ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, Γ.ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ, 

       Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ, Π.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ

        Παγκόσμιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Παρίσι 1989

4.     Fine-needle aspiration in the evaluation of non-palpable breast lesions.

        L.PALLIS, N.DIMITROPOULOS

        European Group for breast cancer screening, Nicosia Cyprus ,1996

5 .   Breast cancer screening in rural areas in Greece

        GARAS I, PATERAS CH, ABATZOGLOU E, DIMITROPOULOS N,

        DE WAARD F.

        European Group for breast cancer screening, Nicosia Cyprus, 1996         

6.         Rapid reconstruction and 3-D display of vasculature from biplanar X-ray  

        angiograms

        C.VALSAMOPOULOS, D.CAVOURAS, N.DIMITROPOULOS

        2nd  European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics,

        Patras 2000

7.  Mammographic mass shape characterization using neural networks

        H.GEORGIOU, D.CAVOURAS, N.DIMITROPOULOS       

        2nd  European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics, 

        Patras 2000

8.Axillary lymph node dissection in T1 breast cancer. Is it necessary?

V.GAKI, C. AMBELA, N.DIMITROPOULOS

2nd European Breast Cancer Conference , Brussels 2000

9.Auger electron theurapeutic effectiveness in neuroendocrine and non tumors

       using Indium 111 labelled pentetreotide : correlation with CT/MRI images

G.LYMOURIS, V.VOLIOTOPOULOS, N.DIMITROPOULOS

Chicago, Radiologic Society of North America , RSNA, 2000

10.Radiographic efficiency of the ZnS: Cu phosphor under mammographic

      conditions

I.KANDARAKIS, D.CAVOURAS, N.DIMITROPOULOS

Eυρωπαικό Ακτινολογικό Συνέδριο , Βιέννη 2001

11.Computer assisted carotid plaque characterization using neural network

         pattern recognition techniques on US images  . (Highlighted ) 

 N.DIMITROPOULOS, G.GIANNOUSOPOULOS, D.CAVOURAS

 Eυρωπαικό Ακτινολογικό Συνέδριο , Βιέννη 2001

12.Absorbed dose and analgetic duration after i.v. application of SR-89 Chloride  and Re-186 HEDP/Re-188 HEDP or Sm-153 EDTMP+disodium Palmidronate in Osseous Metastatic disease

G.LIMOURIS, V.VOLIOTOPOULOS, M.LYRA, N.DIMITROPOULOS

Chicago, RSNA, 2001

13.Quality assessment of Wavelet-based compression of Liver and Transrectal Prostate Ultrasound Images

G.MINADAKIS, N.DIMITROPOULOS, Y.KOYMPOUROS

Chicago, RSNA, 2001

14.Objective evaluation and staging of the therapeutic response to In-111 Octreotide- based therapy in Liver Neoplasms

G.S.Limouris, N.Dimitropoulos, I.Athanassiadis, D.Skarlos

EANM , European Congress of Nuclear Medicine, Vienna, 8/2002

15.The importance of detector type, detector material, reconstruction filter and reconstruction algorithm in simulated computed tomography breast

A. Galanis, I. Kandarakis, D. Cavouras, N. Kalivas, N. Dimitropoulos

ECR 2005, Vienna

16.Computer assisted diagnosis of thyroid nodules malignancy risk

S. Tsantis, D. Glotsos, I.Kalatzis, N.Piliouras, P.Spiridonos, N. Dimitropoulos

ECR 2005, Vienna

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ABSTRACTS BOOKS     

Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

    Α.ΜΑΝΕΤΟΥ, Γ.ΛΥΜΟΥΡΗΣ, Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Ελληνική Ακτινολογία 27(4): 347-353, 1996

Μελέτη ακτινοπροστασίας ακτινολογικού εργαστηρίου : Μία ενδιαφέρουσα

    περίπτωση 

    Α.ΜΑΝΕΤΟΥ, Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Ελληνική Ακτινολογία  30(2): 190-192,1999

Εκθεση του ιπτάμενου προσωπικού στην ακτινοβολία . Βιβλιογραφική

    ανασκόπηση

    Α.ΜΑΝΕΤΟΥ, Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, Ν.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Ελληνική Ακτινολογία  33(2) : 168-173, 2002

Absorbed dose and analgetic duration after iv application of Sr-89 Chloride 

      and Re-186,188 HEDP or Sm-153 EDTMP in osseous metastatic disease

G.LYMOURIS, V.VOLIOTOPOULOS, N.DIMITROPOULOS

Current status of Nuclear Medicine and Radiopharmaceutics , Russia 2000 (abstract book)

Multiresolution morphological analysis and classification of mammographic  masses using shape, shape spectral and wavelet features

H.Georgiou, M.Mavroforakis, D.Cavouras , N.Dimitropoulos

International Conference on Digital Signal Processing, 1-3 Iουλίου 2002,  Σαντορίνη (abstract book)

Mammographic Mass characterization using qualitative diagnostic data and 

image texture analysis  

M.Mavroforakis, H.Georgiou, D.Cavouras,   N.Dimitropoulos

International Conference on Digital Signal Processing, 1-3 Iουλίου 2002,  Σαντορίνη (abstract book)

Modeling the performance of CE, PR and EU doped GDOS host matrix scintillators for use in digital and computerized medical imaging

A.      Episkopakis, A.Athanasiou, N.Dimitropoulos, G.Panagiotakis,

D.Cavouras,I.Kandarakis

3rd European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics 30/8/02, Patras Greece (Book Of Abstracts) 

Adaptive mammographic image enhancement using forst derivative filters 

      N.Piliouras, N.Dimitropoulos, D.Cavouras  

 3rd European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics 30/8/02, Patras Greece (Book Of Abstracts) 

Design and implementation of a parallel processing system for distributed training of computer aided diagnosis systems

      G.Giannousopoulos, N.Dimitropoulos, D.Cavouras

3rd European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics 30/8/02, Patras Greece (Book Of Abstracts)

Design of computer-aided classification system for discriminating cirrhosis from  

      fatty liver infiltration in ultrasound images

      H. Kehagioglou , D.Cavouras, N.Dimitropoulos, S.Theodoridis

 3rd European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics 30/8/02, Patras Greece (Book Of Abstracts)

Computer-aided tissue characterization of liver parenchyma in ultrasound images  : comparative evaluation of the multi-layer perceptron neural network, the nearest neighbour, and the minimum distance classifiers

A.Katifori, C.Rizogiannis, D.Cavouras, N.Dimitropoulos, S.Theodoridis

3rd European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics 30/8/02, Patras Greece (Book Of Abstracts)

Design and implementation of a semi-automatic algorythm for boundary detection of breast nodules in high-resolution ultrasound images

T.Giannakopoulos, D.Cavouras, N.Dimitropoulos, S.Theodoridis

3rd European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics 30/8/02, Patras Greece (Book Of Abstracts)

Design and omplementation of an adaptive edge preserving smoothing filter for speckle suppression in ultrasound images

S.Tsantis, N.Arikidis, N.Dimitropoulos, D.Cavouras

3rd European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics 30/8/02, Patras Greece (Book Of Abstracts)

Relationship between carotid plaque composition and embolization risk assessed by computer processing of ultrasound images

P. Theoharakis, I.Kaltzis, N.Piliouras, N.Dimitropoulos, E. Ventouras and D.Cavouras

Computational Methods in Sciences and Engineering 2003 (ICCMSE 2003)  12-16 September, 2003, Kastoria, Greece (abstract book)

Computed- Aided characterization of thyroid nodules by image analysis 

methods

S. Tsantis, I.Kalatzis, N.Piliouras, D.Cavouras, N.Dimitropoulos, G.Nikiforidis

Computational Methods in Sciences and Engineering 2003 (ICCMSE 2003)  12-16 September, 2003, Kastoria, Greece (abstract book)

Denoising sonographic images of thyroid nodules via singularity detection

      employing the wavelet transform modulus maxima

      S. Tsantis, D. Cavouras, N.Dimitropoulos, G.Nikiforidis

Computational Methods in Sciences and Engineering 2003 (ICCMSE 2003)  12-16 September, 2003, Kastoria, Greece (abstract book)

Development of the Probabilistic Neural Network Cubic Least Squares 

     Mapping (PNN-LSM3) classifier to assess carotid plaques risk

     N. Piliouras , I. Kalatzis , P.Theoharakis, N.Dimitropoulos, D. Cavouras

     Pattern Recognition Letters , Vol. 25 , No 2 , pp. 249-258, Jan. 2004

Development of the Least Squares Mapping Linear-Kernel Support Vectors 

     Machine Classifier for improving the characterization of breast lesions on 

     Ultrasound

    N.Piliouras , I.Kalatzis, N.Dimitropoulos, D. Cavouras 

    Computerized Medical Imaging and Graphics 2004 Iul, 28(5) 247-55

Development of a support vector machine-based image analysis system for

     assessing the thyroid nodule malignancy risk on ultrasound

    S.Tsantis, D.Cavouras, I.Kalatzis, N.Piliouras, N.Dimitropoulos , G. Nikiforidis

    International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 

    (submitted Dec 2003- accepted May 2005)

Computer Based Analysis of Ultrasound Images for Assesing Carotid Artery

Plaque Risk

P. Theoharakis , I.Kalatzis , N.Piliouras , N.Dimitropoulos, D.Cavouras

3rd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (IS-ISPA 2003), Rome , Italy , September 18-20, 2003 (abstract book)

Development and Diagnostic Evaluation of Wavelet-Based and Histogram

      Equalization Image Enhancement Filters in Mammography

      E. Athanasiadis, N.Piliouras, N.Dimitropoulos, I.Kalatzis, D.Glotsos, 

      D.Cavouras

      10th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineerig 

       (MEDICON 2004),  Island of Ischia, Naples, Italy , July 31- August 5, 2004      (abstract book)

Improving Diagnostic Accuracy in the Classification of Thyroid Cancer by 

      Combining Quantitative Information Extracted from both Ultrasound and

       Cytological Images

      S. Tsantis, D. Glotsos, I.Kalatzis, N.Dimitropoulos, G.Nikiforidis, D.Cavouras

      http ://ic-scce.upatras.gr (initial abstact submission)

On the response of Y3Al5O12:Ce(YAG:Ce) powder scintillating screens to medical imaging X-Rays

I.Kandarakis, D. Cavouras, I. Sianoudis, D.Nikolopoulos, N.Dimitropoulos et al

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research

(accepted Dec 2004)

Modelling angular distribution of light emission in granular scintillators used

      in x-ray imaging detectors

      I.Kandarakis, D.Cavouras, D.Nikolopoulos, P. Liaparinos, N. Dimitropoulos, et   

      al.

      1st International Meeting on Applied Physics (2003)

      Accepted for publication by American Institute in Physics (AIP) under AIP

       Conference Proceedings

Evaluation of ZNS:Cu phosphor as X-Ray to light converter under

      mammographic conditions

     I.Kandarakis, D.Cavouras, D.Nikolopoulos, A.Anastasiou, N.Dimitropoulos, et 

     al.

     Radiation Measurements (in press Accepted 14 Feb 2004)

Evaluating the luminescence of Gd2-SiO5:Ce (GSO(Ce)) single crystal

     scintillator for medical imaging applications using the absolute integrating  

     sphere (AIS) method

     I.Valais, I.Kandarakis, M.Roussou, E.Nirgianaki, D.Nikolopoulos, 

     N.Dimitropoulos, et al

    2nd Mediterranean Conference on Medical Physics

    28-30 April, 2004, Nicosia,  Cyprus (abstract book)

Evaluation of Y3Al5O12:Ce (YAG:Ce) powder Phosphor as X-Ray to light converter for application in digital mammography detectors

M.Roussou , E.Nirgianaki, I.Valais, D.Linardatos, D.Margetis, D.Nikolopoulos, A.Episkopakis, N.Dimitropoulos et al

     2nd Mediterranean Conference on Medical Physics

     28-30 April, 2004, Nicosia,  Cyprus (abstract book)

Modelling MTF and DQE rare earth phosphors for medical imaging 

applications.

A.Episkopakis, I.Valais, M.Roussou, E.Nirgianaki, D.Nikolopoulos, I.Sianoudis, K.Kourkoutas, N.Dimitropoulos, et al.

      2nd Mediterranean Conference on Medical Physics

     28-30 April, 2004, Nicosia,  Cyprus (abstract book)

Wavelet-Based Mammographic Image Enhancement using an Operator Adaptive Non-Linear Enhancement Function”. Kefalas D., Athanasiadis M., Sidiropoulos K., Glotsos D., Dimitropoulos N., Cavouras D.

     1st International Conference “From Scientific Computing to Computational  

     Engineering” IC-SCCE Athens,8-10 Sept 2004 Abstract book

“Development of Adaptive Histogram Equalization Algorithms on a Distributed Processing System for Fast Enhancement of Mammographic Images”. Bougioukos P., Daskalakis A., Athanasiadis M., Glotsos D., Dimitropoulos N., Cavouras D. Nikiforidis G.

      1st International Conference “From Scientific Computing to Computational  

     Engineering” IC-SCCE Athens,8-10 Sept 2004 Abstract book

“Development of a Wavelet-Assisted Active Contour Edge-Detection Algorithm for Boundary Delineation of Mammographic Lesions”. Tselios K., Hikimtzis C., Sidiropoulos K., Glotsos D., Boniatis I., Dimitropoulos N., Cavouras D.   

      1st International Conference “From Scientific Computing to Computational  

     Engineering” IC-SCCE Athens,8-10 Sept 2004 Abstract book

“Development of a Remotely Accomplished Edge – Detection Algorithm on Breast Ultrasound”. Hikimtzis C., Georgiadis P., Sidiropoulos K., Glotsos D., Boniatis I.,  Dimitropoulos N., Cavouras D.

     1st International Conference “From Scientific Computing to Computational  

     Engineering” IC-SCCE Athens,8-10 Sept 2004 Abstract book

"Statistical Versus Wavelet-Based De-Speckling Techniques for Enhancing Medical Ultrasound Images". Sidiropoulos K., Piliouras N., Athanasiadis E., Georgiou H.V., Makris C., Dimitropoulos N., Cavouras D.

1st International Conference “From Scientific Computing to Computational  

     Engineering” IC-SCCE Athens,8-10 Sept 2004 Abstract book

 "Unsupervised Segmentation of Fine Needle Aspiration Nuclei Images of Thyroid Cancer using a Support Vector Machine Clustering Methodology". Glotsos D., Spyridonos P., Tsantis S., Kalatzis I., Dimitropoulos N., Nikiforidis G., Cavouras D.

1st International Conference “From Scientific Computing to Computational  

Engineering” IC-SCCE Athens,8-10 Sept 2004 Abstract book

 "Automatic Contour Delineation of Thyroid Nodules in Ultrasound Images Employing the Wavelet Transform Modulus-Maxima Chains". Tsantis S., Glotsos D., Kalatzis I., Dimitropoulos N., Nikiforidis G., Cavouras D.

1st International Conference “From Scientific Computing to Computational  

     Engineering” IC-SCCE Athens,8-10 Sept 2004 Abstract book

“Nuclei Segmentation of Microscopy Images of Thyroid Nodules via Active Contours and K-Means Clustering”. Glotsos D., Daskalakis A., Kalatzis I., Spyridonos P., Ravazoula P., Dimitropoulos N., Nikiforidis G., Cavouras D.

     1st International Conference “From Scientific Computing to Computational  

     Engineering” IC-SCCE Athens,8-10 Sept 2004 Abstract book

 “A Pixel Based Classification Method for the Automatic Segmentation of Microscopy Images”. Daskalakis A., Glotsos D., Polyxronopoulou E., Ravazoula P., Dimitropoulos N., Nikiforidis G., Cavouras D..

1st International Conference “From Scientific Computing to Computational  

     Engineering” IC-SCCE Athens,8-10 Sept 2004 Abstract book

 “Development of a Classification Algorithm for Brain Blood Vessel Segmentation in CT-Angiography”. Kostopoulos S., Kagadis G., Glotsos D., Dimitropoulos N., Petsas T., Nikiforidis G., Cavouras D.

1st International Conference “From Scientific Computing to Computational  

     Engineering” IC-SCCE Athens,8-10 Sept 2004 Abstract book

 Computer-aided thyroid nodule detection in ultrasound images

D. Maroulis, M.Siavelonas, S.Karkanis, D.Iakovidis, N.Dimitropoulos

18th  IEEE Symposium on Computer Based Medical Systems, pp 271-276, 2005 , Dublin , June 23-24

Significace analysis of qualitative mammographic features , using linear classifiers, neural networks and support vector machines

    M.Manroforakis, H. Georgiou, N. Dimitropoulos, D. Cavouras , S. Theodoridis

   EJR (European Journal of Radiology) 54 (2005) 80-89

Evaluation of the therapeutic response to In-111-DTPA Octreotide-based targeted therapy in liver metastatic neuroendocrine tumors according to CT/ MRI / US findings

    G. Limouris, N. Dimitropoulos, D. Kontogeorgakos, G. Papanikolos, V. Koutoulidis, A. Hatzioannou, D. Mourikis, M. Lyra, L.Vlahos

    Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals, Vol 20, Number 2 , 2005

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ